Nieuwsbrief Juni 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, Na enige vertraging zit er weer schot in het project Lunteren.net! Na ons gesprek met de gemeente Ede op 12 mei jl. worden op dit moment grote stappen gezet naar toestemming voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door CIF. Door CIF worden enkele voorwaarden gesteld om op rendabele wijze een omvangrijk en kostbaar netwerk aan te kunnen leggen. De wethouders van de vijf…

Nieuwsbrief Mei 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang van het glasvezelproject. Begin april was aannemer Koning & Hartman gereed met het detailontwerp van het netwerk. Ook de overige punten zijn uitgewerkt, op de vergunning na. Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente Ede over de vergunningsvoorwaarden. Zodra overeenstemming is bereikt over de vergunningsvoorwaarden, kan wat ons betreft het inschrijven van…

Nieuwsbrief Januari 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de globale planning van Lunteren.net en hoe u in 2016 en 2017 dubbele abonnementskosten kunt voorkomen. In december 2015 hebben we bekend gemaakt dat het glasvezelnetwerk rondom Lunteren wordt gerealiseerd in samenwerking met CIF. Op zowel de nieuwsbrief als op het persbericht hebben we veel positieve reacties ontvangen. Op 12 januari 2016 is er een bijeenkomst…

Nieuwsbrief december 2015

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren. In de nieuwsbrief van november j.l. gaven wij aan binnen enkele weken hopelijk goed nieuws te kunnen brengen. Met deze brief  kunnen we u meedelen dat er op donderdag 10 december definitieve afspraken gemaakt zijn om medio 2016 met de aanleg van het glasvezelnetwerk te beginnen. Lunteren.net heeft  gedurende 2,5 jaar hard gewerkt om het glasvezelnetwerk in ons buitengebied gerealiseerd te krijgen. Er…

Nieuwsbrief Juni 2015

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk buitengebied. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Lunteren.net. Er wordt achter de schermen veel werk verricht om het glasvezelproject rondom Lunteren te realiseren. Het vraagt veel geduld van ons allemaal. Als door het bestuur Lunteren.net weloverwogen keuzes gemaakt zijn, is het soms toch nog wachten op besluitvormingen van andere partijen. Er zijn o.a. ontwikkelingen binnen onze provincie die ook invloed hebben op het glasvezelproject rondom…