Nieuwsbrief 23, december 2017

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017. Nadat in juli jl. bekend werd dat het project definitief door zou gaan, is het een tijd stil geweest vanaf onze zijde. De bal lag bij CIF en ook wij moesten wachten totdat de voorbereidingen voor de aanleg afgerond waren. De stand van zaken Bij velen van u is de aannemer al aan de deur geweest om de situatie ter plaatse door te…

Goed nieuws! We krijgen glasvezel!

Bij deze feliciteren wij u en onszelf!! De teller stond gistermiddag rond 14.00 uur op 50,8% en de aanleg gaat dus door!! Nu dit zeker is, kunnen de voorbereidingen voor de aanleg verder worden uitgewerkt. We willen alle bewoners die zich vóór 10 juli hebben aangemeld, heel erg bedanken! Ook bedanken wij een ieder die zich extra heeft ingezet voor dit project, met extra dank aan onze ambassadeurs en het…

Nieuwsbrief 24 Juni 2017 nr.18

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren. Wilt u snel en betrouwbaar internet? U heeft nog maar 2 weken de tijd om u aan te melden. Sluit daarom vóór 10 juli een abonnement af. Als u zich na 10 juli aanmeldt, betaalt u bovenop de standaardkosten ook nog de werkelijke aanlegkosten (minimaal € 995,00). Meld u aan bij één van de providers via de volgende link www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/gelderse-vallei-midden/aanbod/dienstaanbieders Hulp nodig bij…

Nieuwsbrief mei 2017 nr. 15

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren.   Deze maal een lange nieuwsbrief waarin wij ook de meest gestelde vragen beantwoorden. In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij de uitnodigingsbrief van CIF en de informatieavonden aan. Deze avonden werden goed bezocht en de bewoners waren enthousiast, geïnteresseerd en zeer tevreden over de openheid waarmee CIF de gestelde vragen heeft beantwoord. Verderop in deze nieuwsbrief gaan wij in op de meest gestelde…

Nieuwsbrief Februari 2017

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, In deze eerste nieuwsbrief van 2017 kunnen we u geweldig nieuws melden. De stand van zaken: Telkens weer is gebleken dat de weg naar het realiseren van glasvezelnetwerken voor de buitengebieden, meer drempels kent dan iemand had kunnen bedenken. Op 9 december 2015 dachten we alles rond te hebben toen we een overeenstemming hadden bereikt met CIF. Echter heeft het 9 maanden geduurd…

Nieuwsbrief December 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2016 met een update over het glasvezelproject. De stand van zaken Op 9 december 2015 heeft Lunteren.net afspraken gemaakt met CIF over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied rondom Lunteren. In enkele buitengebieden elders in Nederland is CIF ondertussen begonnen met de aanleg van netwerken. CIF heeft ons geïnformeerd dat de tot nu toe…

Nieuwsbrief November 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, Voor u ligt een nieuwsbrief met het laatste nieuws aangaande het glasvezelproject. Op 12 juli 2016 heeft B&W van Ede besloten het convenant met CIF te ondertekenen. De ondertekening van dit convenant staat gepland op 7 november aanstaande. Het is een grote stap voorwaarts nu de Gemeente Ede akkoord heeft gegeven. Verder voert CIF nog overleg met de provincie Gelderland over de aanleg…

Nieuwsbrief Juli 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, Hierbij informeren wij u over de huidige stand van zaken rond Lunteren.net. Eind juni hebben de vijf Gelderse gemeenten binnen de regio FoodValley besloten om, in navolging van Lunteren.net, een glasvezelnetwerk aan te leggen in samenwerking met Communication Infrastructure Fund (CIF). In de regionale media is hieraan ruime aandacht geschonken. Op dit moment beraadt de gemeente Ede zich nog op enkele juridische aspecten…

Nieuwsbrief Juni 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, Na enige vertraging zit er weer schot in het project Lunteren.net! Na ons gesprek met de gemeente Ede op 12 mei jl. worden op dit moment grote stappen gezet naar toestemming voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door CIF. Door CIF worden enkele voorwaarden gesteld om op rendabele wijze een omvangrijk en kostbaar netwerk aan te kunnen leggen. De wethouders van de vijf…

Nieuwsbrief Mei 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang van het glasvezelproject. Begin april was aannemer Koning & Hartman gereed met het detailontwerp van het netwerk. Ook de overige punten zijn uitgewerkt, op de vergunning na. Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente Ede over de vergunningsvoorwaarden. Zodra overeenstemming is bereikt over de vergunningsvoorwaarden, kan wat ons betreft het inschrijven van…