Nieuwsbrief Januari 2016

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de globale planning van Lunteren.net en hoe u in 2016 en 2017 dubbele abonnementskosten kunt voorkomen. In december 2015 hebben we bekend gemaakt dat het glasvezelnetwerk rondom Lunteren wordt gerealiseerd in samenwerking met CIF. Op zowel de nieuwsbrief als op het persbericht hebben we veel positieve reacties ontvangen. Op 12 januari 2016 is er een bijeenkomst…

Nieuwsbrief december 2015

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren. In de nieuwsbrief van november j.l. gaven wij aan binnen enkele weken hopelijk goed nieuws te kunnen brengen. Met deze brief  kunnen we u meedelen dat er op donderdag 10 december definitieve afspraken gemaakt zijn om medio 2016 met de aanleg van het glasvezelnetwerk te beginnen. Lunteren.net heeft  gedurende 2,5 jaar hard gewerkt om het glasvezelnetwerk in ons buitengebied gerealiseerd te krijgen. Er…

Nieuwsbrief november 2015

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren, Voor u ligt een korte update van Stichting Lunteren.net. Achter de schermen wordt nog steeds veel werk verricht om het glasvezelproject rondom Lunteren te realiseren. Voor steeds meer bewoners en bedrijven wordt de noodzaak steeds groter dat er binnen afzienbare tijd een glasvezelnetwerk komt. Onlangs bleek uit onderzoek van het ING Economisch Bureau dat Gelderland de slechtste digitale infrastructuur van Nederland heeft. Ongeveer…

Nieuwsbrief Juni 2015

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk buitengebied. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Lunteren.net. Er wordt achter de schermen veel werk verricht om het glasvezelproject rondom Lunteren te realiseren. Het vraagt veel geduld van ons allemaal. Als door het bestuur Lunteren.net weloverwogen keuzes gemaakt zijn, is het soms toch nog wachten op besluitvormingen van andere partijen. Er zijn o.a. ontwikkelingen binnen onze provincie die ook invloed hebben op het glasvezelproject rondom…

Nieuwsbrief maart 2015

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk buitengebied.   Voor u de tweede nieuwsbrief van Lunteren.net. Achter de schermen is er hard gewerkt aan het realiseren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied rondom Lunteren. Voordat de inventarisatie van geïnteresseerden begon, heeft er een eerste haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. IBFN uit Lunteren heeft een rapport “Glasvezel buitengebied Lunteren” opgesteld. Er is een voorlopige berekening gemaakt van de kosten voor het aanleggen van glasvezel in het…

Voortgang Lunteren.net

2015, een jaar waarin er belangrijke stappen genomen gaan worden om het glasvezelproject te gaan realiseren. Het is al geruime tijd geleden dat u van ons een bericht ontvangen heeft. Dit heeft een reden en wel het feit dat er een verschil van inzicht ontstond tussen Frits Nolet uit Vlaardingen en de huidige 4 bestuursleden, wonend in het buitengebied van Lunteren. Het huidige bestuur van de stichting Lunteren.net bestaat uit:…

Stand is nu meer dan 50%

Het aantal aanmeldingen als geïnteresseerde voor een glasvezelaansluiting in het buitengebied van Lunteren is gestegen naar meer dan 50%. Dankzij meer dan 30 ambassadeurs die in hun buurt bij de mensen aanbellen, is het aantal aanmeldingen de laatste weken weer flink gestegen. Tijdens de informatieavonden van begin februari is als doel gesteld om half mei de 60% te bereiken. Dit aantal is nodig om de aanleg van glasvezel in het…

Ambassadeurs aan het werk!

Op 8 april is er een bijeenkomst geweest met 19 ambassadeurs. Er was een goede informatie uitwisseling en iedere ambassadeur heeft aangegeven waar hij of zij de huizen langs gaat om de bewoners aan te sporen zich aan te melden als geïnteresseerde voor glasvezel. Zie de kaart met de in roze merkstift gemarkeerde gebieden waar de ambassadeurs langs gaan. Klik op de kaart voor een vergroting. Te zien is dat…