Nieuwsbrief december 2015

cropped-LN_logo.jpg

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren.

In de nieuwsbrief van november j.l. gaven wij aan binnen enkele weken hopelijk goed nieuws te kunnen brengen. Met deze brief  kunnen we u meedelen dat er op donderdag 10 december definitieve afspraken gemaakt zijn om medio 2016 met de aanleg van het glasvezelnetwerk te beginnen.

Lunteren.net heeft  gedurende 2,5 jaar hard gewerkt om het glasvezelnetwerk in ons buitengebied gerealiseerd te krijgen. Er werden gesprekken gevoerd met aannemers, financiers, adviseurs en overheden. Een belangrijk aandachtspunt is voor ons altijd geweest om de eigen bijdrage zo acceptabel mogelijk te houden met daarbij wel goede voorwaarden, zodat er een professioneel netwerk komt waarop verschillende providers hun diensten kunnen aanbieden.

Deze zomer is er een ‘QuickScan’ van het gebied gemaakt. Hierbij wordt o.a. het basisontwerp van het netwerk opgezet, waarmee de haalbaarheid van het project wordt getoetst. Het voorbereidende werk van Lunteren.net en daarna de positieve uitkomst van  deze QuickScan heeft CIF (Communication Infrastructure Fund) doen besluiten om met Lunteren.net samen te werken. Het aanbod van CIF is beter dan hetgeen Lunteren.net als zelfstandig initiatief maximaal kan realiseren. We zijn als bestuur van Lunteren.net dan ook  zeer ingenomen dat we de samenwerking met CIF zijn aangegaan. CIF is een solide bedrijf dat alle noodzakelijke expertise bezit om een uitstekend netwerk neer te leggen.

In augustus jl. maakte CIF landelijk bekend de ambitie en de financiële middelen te hebben om de buitengebieden van Nederland volgens het ‘Cogas-model’ (uitleg hiervan volgt verderop in deze nieuwsbrief) van glasvezel te gaan voorzien. CIF is een participatiefonds dat investeert in communicatie-infrastructuur, zoals zendmasten, datacenters en kabelnetwerken. De aandeelhouders van CIF zijn institutionele beleggers, waaronder de grootste Nederlandse pensioenfondsen. CIF wordt beheerd door Bouwfonds Reim, dat deel uitmaakt van de Rabo vastgoedgroep, een dochteronderneming van de Rabobank.
Cogas is een energiebedrijf in Twente dat zich ook richt op communicatienetwerken. Het netwerkbeheer daarvan is ondergebracht bij ‘Cogas Kabel Infra B.V.’ waarvan CIF en Cogas elk 50% eigenaar zijn. De aanleg van hun netwerken wordt uitgevoerd volgens het Cogas-model.

Op hoofdlijnen ziet het Cogas-model er als volgt uit:

  • Er wordt in het buitengebied kosteloos bij alle aangrenzende woningen tot in de meterkast ‘glasvezel’ aangelegd.
  • Bedrijven in het buitengebied kunnen meedoen als consument of kiezen voor een bedrijfsabonnement.
  • Toegang tot meer (waarschijnlijk vijf of zes) providers. Iedereen kan zelf kiezen bij welke van deze providers men een abonnement afsluit.
  • Iedereen die meedoet betaalt, naast de gangbare abonnementstarieven van de providers, een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand gedurende de duur van het abonnement. Zodra het abonnement wordt opgezegd bij de provider, vervalt ook de vastrechtvergoeding.
  • De ondergrens om daadwerkelijk te kunnen starten met het project ligt op 50% deelname.
  • Zodra de ondergrens gehaald is, wordt gegarandeerd op korte termijn gestart met de aanleg.
  • Circa 96% van ons doelgebied krijgt het standaard aanbod van € 9,95. De resterende 4% betreft woningen die dermate afgelegen liggen of moeilijk bereikbaar zijn, dat de kosten daarvan té hoog zijn om deze tegen het standaardaanbod mee te nemen. Deze bewoners krijgen een individueel aanbod.

 

Wij zullen u met nieuwsbrieven op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen en ook over  de  toekomstige voorlichtingsbijeenkomsten die gehouden gaan worden in samenwerking met CIF.
Op deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij zien er naar uit u daar te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net

Jan Willem Viets,

Jos van Leerdam,

Theo Werkhoven,

Willem Hulshof,

Joke Wiebing-Vaarkamp