Nieuwsbrief Februari 2017

LN_logo

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren,

In deze eerste nieuwsbrief van 2017 kunnen we u geweldig nieuws melden.

De stand van zaken:
Telkens weer is gebleken dat de weg naar het realiseren van glasvezelnetwerken voor de buitengebieden, meer drempels kent dan iemand had kunnen bedenken. Op 9 december 2015 dachten we alles rond te hebben toen we een overeenstemming hadden bereikt met CIF. Echter heeft het 9 maanden geduurd voordat de gemeente Ede en daarna ook nog de provincie Gelderland hun besluit over de overeenkomst tussen Lunteren.net en CIF hebben kunnen nemen.

Ondertussen was CIF verder gegaan met het aanleggen van glasvezel elders in Nederland. Naast hun ervaring en kennis in veel woonkernen, hebben ze ook praktijkervaring in buitengebieden opgedaan. Daaruit blijkt nu dat het niet meer reëel is om tegen het oorspronkelijke aanbod aan volgende projecten te beginnen. Na een nieuw marktonderzoek onder de bevolking en een gedegen nacalculatie, ligt er een nieuw aanbod op tafel waarover wij als Lunteren.net heel tevreden kunnen zijn.

Het maandbedrag ligt nu wat hoger dan oorspronkelijk beraamd, maar daar staan ook enkele positieve veranderingen tegenover. De meest belangrijke mededeling is wel dat in mei rondom Lunteren de glasvezelcampagne ‘Glasvezel buitenaf’ van start kan gaan en dat na de zomer met de aanleg kan worden begonnen.

Wel blijft nadrukkelijk de voorwaarde bestaan dat 50% van de woningen in het totale deelgebied ingeschreven moet zijn voor een abonnement bij één van de aangeboden providers voordat men daadwerkelijk van start gaat. Binnen Lunteren.net heeft al meer dan 60% van de bewoners de afgelopen jaren via onze website te kennen gegeven een snelle en stabiele glasvezelverbinding te willen op hun adres. Wij van Lunteren.net verwachten daarom dat tijdens de definitieve inschrijving, die start in mei, de gestelde 50% overschreden gaat worden!

Aanvullende informatie:
Lunteren.net valt nu onder het deelgebied Ede, Barneveld en een klein deel van de Provincie Utrecht (o.a. Renswoude). CIF heeft aangegeven dat over dit hele gebied 50% deelname gehaald moet worden, om daarna te gaan starten met de aanleg. Binnenkort kunt u het gebied rondom Lunteren op de website van CIF ( www.glasvezelbuitenaf.nl ) inzien.

Het oorspronkelijke aanbod was:
In het oorspronkelijke aanbod van CIF was er een vastrechtvergoeding van € 10 (afgerond) per maand, dat bovenop de gangbare abonnementskosten van de aangeboden providers komt. Hiervoor zou CIF het glasvezelnetwerk aanleggen en onderhouden. Dit maandbedrag (jaarlijks geïndexeerd met een inflatiecorrectie) zou u altijd blijven betalen zolang u via een abonnement diensten afneemt via het glasvezelnetwerk van CIF. Het aanbod zou gelden voor 96% van de woningen en de meest onrendabele 4% zou een aangepast (duurder) voorstel krijgen. Alle woningen zouden een basisaansluiting krijgen, ook als de bewoner er geen gebruik van zou gaan maken. Dit omdat verwacht wordt dat de bewoners uiteindelijk toch om een na-aansluiting zullen gaan vragen. Deze na-aansluiting zou dan € 239 gaan kosten. Om te starten met de aanleg werd als voorwaarde gesteld dat minimaal 50% van de woningen/bewoners zich aangemeld moet hebben voor een abonnement bij één van de beschikbare providers.

Het huidige aanbod is:
In het huidige aanbod is de maandelijkse vastrechtvergoeding € 12,50, in combinatie met een abonnement bij een provider. Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met een inflatiecorrectie. Maar u kunt nu ook kiezen voor een eenmalige bijdrage van € 1.600 ineens, waarbij de maandelijkse vastrechtvergoeding van €12,50 komt te vervallen. Het huidige aanbod geldt nu voor bijna 100% van alle woningen, een enkele extreme uitzondering daar gelaten. Iedereen die direct een abonnement afsluit, krijgt een aansluiting in de woning. Maakt u tijdens de actieperiode geen gebruik van het aanbod, maar wilt u later toch een aansluiting, dan zult u op dat moment een extra bedrag moeten betalen dat minimaal € 995 bedraagt. In ongunstige gevallen kan dit bedrag hoger zijn en het kan per woning verschillen.

Dit extra bedrag voor een aansluiting naderhand komt dan uiteraard bovenop het genoemde aanbod van €12,50 of €1.600.

Nog steeds geldt dat minimaal 50% van de woningen zich aangemeld moet hebben voordat het netwerk daadwerkelijk wordt aangelegd.

Het vervolg:
CIF is reeds begonnen met alle voorbereidingen en gaat u in april uitvoerig over de campagne ‘Glasvezel buitenaf’ informeren. Vervolgens worden er informatieavonden gepland op verschillende locaties in het aan te leggen gebied. Op deze avonden krijgt u de gelegenheid om aan alle partijen uw vragen te stellen. Tevens zijn dan de beschikbare providers aanwezig. Bij hen kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden die zij u te bieden hebben. Indien gewenst kunt u zich op deze avonden definitief aanmelden voor een aansluiting. U kunt dit uiteraard ook op een later moment doen, zolang de periode van inschrijving loopt (ongeveer 12 weken). De ervaring is dat binnen de inschrijfperiode de minimaal gestelde 50% van definitieve inschrijving binnen zal zijn, waarna na de zomer de schop daadwerkelijk de grond in kan gaan.
Vanaf nu gaat u naast Lunteren.net dus ook informatie krijgen van CIF.

Kliksafe:
Het bestuur van Lunteren.net heeft veel aanvragen gekregen van bewoners in ons gebied om Kliksafe als provider beschikbaar te krijgen op het glasvezelnetwerk van CIF. Het lijkt er sterk op dat dit, in samenwerking met Kliksafe en CIF, gaat lukken!
Zowel bedrijven als particulieren kunnen straks kiezen uit de diensten van Solcon, Caiway, Fiber, Weserve, CBizz en nu dus zeer waarschijnlijk ook van Kliksafe. Weserve en CBizz zullen zich hoofdzakelijk richten op de zakelijke markt.

Tevreden!
Wij als bestuur van Lunteren.net vinden het uiteraard jammer dat het oorspronkelijke aanbod niet haalbaar bleek, maar we zijn nog steeds erg tevreden over dit uiteindelijke aanbod, met als extra optie om de vastrechtkosten van €12,50 per maand eenmalig af te kopen voor een bedrag van €1.600. Wij kennen de markt na vele gesprekken ondertussen heel goed en een beter alternatief is er naar onze mening gewoonweg niet.
Als afsluiting van deze brief willen wij u als bestuur en allen die ons hebben meegeholpen, meegeven dat wij een voldaan gevoel hebben over het uiteindelijke resultaat. Na 3,5 jaar overleggen met veel instanties en personen, is het uiteindelijk toch gelukt om binnen afzienbare tijd een supersnel glasvezelnetwerk te hebben rondom ons mooie Lunteren!
(alle in deze nieuwsbrief genoemde bedragen zijn inclusief btw)

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net

Jan Willem Viets, Joke Wiebing,

Jos van Leerdam, Theo Werkhoven en

Willem Hulshof