Nieuwsbrief Januari 2016

cropped-LN_logo.jpg

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de globale planning van Lunteren.net en hoe u in 2016 en 2017 dubbele abonnementskosten kunt voorkomen.

In december 2015 hebben we bekend gemaakt dat het glasvezelnetwerk rondom Lunteren wordt gerealiseerd in samenwerking met CIF. Op zowel de nieuwsbrief als op het persbericht hebben we veel positieve reacties ontvangen.

Op 12 januari 2016 is er een bijeenkomst geweest voor de ambassadeurs van Lunteren.net. Tijdens deze bijeenkomst heeft CIF een presentatie gegeven over de samenwerking met Lunteren.net en op welke wijze wij met zijn allen het glasvezelnetwerk gaan realiseren. Door het bestuur van Lunteren.net werd uiteengezet dat de samenwerking vooral gericht is op een snelle realisatie en tegen lage kosten voor de bewoners. Het hele project zal vrij zijn van financiële risico’s voor de bewoners en bedrijven. Door de 26 aanwezige ambassadeurs werd op alle onderwerpen zeer enthousiast en positief gereageerd. Door CIF werd ook bekend gemaakt dat de aanleg wordt uitgevoerd door aannemer Koning & Hartman uit Veenendaal. Deze bekende aannemer in het aanleggen van glasvezelnetwerken is inmiddels begonnen met een detailontwerp voor het buitengebied rondom Lunteren.

Op 20 januari hebben wij als Lunteren.net en CIF een introductie gehouden bij de gemeente Ede en ook daar zijn de reacties positief op de door ons gepresenteerde plannen. Als het detailontwerp is afgerond en alle procedures bij de gemeente Ede zijn doorlopen, kan in juli 2016 met de aanleg worden begonnen. Dan moet wel minimaal 50% van de bewoners een ‘abonnement via de glasvezel’ hebben afgesloten bij één van de providers die op het net komen. Er zal voldoende keuze zijn in providers. Het jaarabonnement is na een jaar per maand opzegbaar. Dit abonnement dat wordt afgesloten kan betrekking hebben op de gescheiden levering van internet, telefoon of televisie. Ook kunt u zelf een combinatie samenstellen van deze diensten. Het abonnementstarief dat u betaalt aan uw gekozen provider is exact gelijk met het tarief dat deze providers elders in Nederland berekenen. Wel betaalt u, net als bij levering van gas en elektriciteit, een vastrecht-vergoeding . Doordat het aanleggen van een netwerk in het buitengebied erg duur is in vergelijking met ‘de bebouwde kom’, wordt er voor het gebruik van dit netwerk, naast uw abonnementskosten, een vastrecht-vergoeding van €9,95 per maand gerekend. Zonder abonnement hoeft u geen vastrecht-vergoeding te betalen, ook al is de aansluiting wel aanwezig in uw woning. De eenmalige hoge eigen bijdrage om een aansluiting in uw woning te krijgen, is nu geheel vervallen.
Voordat u een nieuw abonnement kunt afsluiten op het glasvezelnetwerk, worden er eerst informatieavonden georganiseerd door Lunteren.net tezamen met CIF. Wij brengen u

op de hoogte van alle belangrijke zaken en ook hoe het aanmelden precies in zijn werk gaat. Het samenwerkingsverband Lunteren.net / CIF zal alles in het werk stellen dat u veilig en met duidelijke afspraken een nieuw abonnement kunt afsluiten. U krijgt automatisch van ons bericht over de data van deze belangrijke informatieavonden.
Het bovengenoemde aanbod is het standaard aanbod dat van toepassing is op circa 96% van de aansluitingen, ongeacht de verschillende afstanden tussen de woningen en de openbare weg. De overige 4% van de woningen ligt dusdanig afgelegen dat ze afzonderlijk bekeken moeten worden. Zij krijgen een individueel aanbod dat erop gericht is om het ook voor hen financieel gezien zo aantrekkelijk mogelijk aan te leggen. Deze groep mensen wordt zeker niet uitgesloten van de mogelijkheid om ook aangesloten te worden op het glasvezel-netwerk rondom Lunteren. Lunteren.net / CIF verwacht alle aansluitingen binnen het eerste kwartaal van 2017 te hebben geactiveerd.

Let op: Belangrijke mededeling
Indien u nog aan een lopend abonnement vastzit, dan is dat meestal voor een vaste periode van één of twee jaar. Zodra uw abonnement vrij komt dan geldt er een opzegtermijn van één maand. Tenzij u het abonnement zelf weer voor een langere periode vastlegt, dit gebeurt ook al automatisch als u het pakket laat wijzigen bij telefonische benadering van uw huidige provider. Indien u vastzit aan een lopend abonnement bij uw huidige provider, dan zal de resterende tijd van de contractperiode moeten worden uitgediend. Bij verandering van abonnement (ook telefonisch), bijvoorbeeld omdat u een hogere snelheid krijgt aangeboden of een dienst toevoegt, wordt vaak zonder dat u er bij stilstaat een nieuwe overeenkomst aangegaan met daaraan gekoppeld een (nieuwe) vaste looptijd van één of twee jaar. Lunteren.net verwacht de inschrijfperiode van abonnementen via glasvezel rond april 2016 te starten.
Als u wilt overstappen naar glasvezel dan kunt u het beste vanaf dit moment geen enkele wijziging meer doen bij uw huidige provider, ook telefonisch niets meer toezeggen!

Als u nog aan een contract vastzit, kunt u zich wel alvast aanmelden bij één van de providers die zijn diensten via het glasvezelnetwerk levert. Op het moment dat uw huidige contract afloopt, gaat uw nieuwe contract in voor levering via glasvezel. Op deze manier worden dubbele kosten voor u voorkomen. Let er wel op dat u duidelijk aangeeft bij uw gekozen (glasvezel) provider dat u een uitgestelde ingangsdatum wenst i.v.m. uw lopende contract. Nogmaals, bovenstaande geldt alleen als u niet binnen één maand van uw contract afkomt ten tijde van inschrijving rond april 2016 voor een nieuw glasvezelabonnement.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net
Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Willem Hulshof
Joke Wiebing