Nieuwsbrief Juli 2016

LN_logo

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren,

Hierbij informeren wij u over de huidige stand van zaken rond Lunteren.net.

Eind juni hebben de vijf Gelderse gemeenten binnen de regio FoodValley besloten om, in navolging van Lunteren.net, een glasvezelnetwerk aan te leggen in samenwerking met Communication Infrastructure Fund (CIF). In de regionale media is hieraan ruime aandacht geschonken.
Op dit moment beraadt de gemeente Ede zich nog op enkele juridische aspecten van de samenwerking met CIF. CIF zal het netwerk voor eigen rekening en risico, dus zonder subsidie, aanleggen.

Het aanbod van CIF aan de gemeenten komt overeen met het aanbod aan Lunteren.net. Samengevat:

  • 96% van de adressen in het buitengebied wordt vrij van aansluitkosten aangesloten.
  • De 4% meest afgelegen adressen krijgen een maatwerk aanbieding.
  • Voor gebruik van het netwerk wordt een vastrecht van € 9.95 in rekening gebracht.
  • Voor tenminste 50% van de adressen moet een abonnement worden afgesloten bij èèn van de vijf providers voordat met de aanleg wordt begonnen.
  • Voor latere aansluitingen worden kosten in rekening gebracht.

Vast staat dat het buitengebied rondom Lunteren als eerste zal worden aangepakt. Zodra door de gemeente Ede een aanlegvergunning wordt afgegeven kan met de aanleg worden begonnen, mits in het gebied van Lunteren.net 50 % definitieve aanmeldingen binnen zijn.
Wij gaan er nog steeds vanuit dat na de zomervakantie de definitieve vraagbundeling rondom Lunteren van start kan gaan.

Wij doen ons best en houden u op de hoogte.

Vriendelijke groeten van de bestuursleden van Lunteren.net.

Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Willem Hulshof
Joke Wiebing-Vaarkamp