Nieuwsbrief Juni 2016

cropped-LN_logo.jpg
Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren,

Na enige vertraging zit er weer schot in het project Lunteren.net!

Na ons gesprek met de gemeente Ede op 12 mei jl. worden op dit moment grote stappen gezet naar toestemming voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door CIF. Door CIF worden enkele voorwaarden gesteld om op rendabele wijze een omvangrijk en kostbaar netwerk aan te kunnen leggen. De wethouders van de vijf Gelderse FoodValley-gemeenten hebben hun intentie uitgesproken om hierover per gemeente, nog vóór het zomerreces, een convenant te ondertekenen. De concept-overeenkomst hiervoor wordt op dit moment opgesteld. Zodra de overeenkomst door de gemeente Ede en CIF is ondertekend, zal de weg vrijkomen voor Lunteren.net.

Op 23 mei jl. hebben de wethouders van Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen belangrijke stappen gezet om op korte termijn besluiten te kunnen nemen. Na enkele voorgesprekken gaan de betreffende wethouders vóór half juni met CIF aan tafel om nader tot elkaar te komen. Uiterlijk 29 juni wordt dan definitief besloten of de FoodValley, net als Lunteren.net, een samenwerking met CIF zou willen aangaan. CIF kan dan ook in de rest van het buitengebied van het Gelderse deel van de FoodValley een glasvezelnetwerk aan gaan leggen.

Na dit besluit zal in de vijf betreffende gemeenten een definitief besluit genomen moeten worden door de colleges en de gemeenteraden.

Door 21 gemeenten in Nederland zijn de voorwaarden van CIF reeds geaccepteerd. Met enkele anderen is CIF op dit moment in onderhandeling, waaronder Ede en de vier overige Gelderse FoodValley-gemeenten. Tot nu toe heeft nog niet één gemeente de voorwaarden, zoals aangeboden door CIF, niet geaccepteerd. Onze verwachting is dan ook dat alle vijf de FoodValley-gemeenten, maar in ieder geval de gemeente Ede, ook akkoord zullen gaan. Ons bewonersinitiatief dat al drie jaar loopt, kan dan eindelijk worden afgerond.

Zodra de overeenkomst met CIF een feit is, zetten het bestuur van Lunteren.net, CIF, de gemeente Ede en de FoodValley zich ervoor in om Lunteren.net als eerste en wel zo snel mogelijk van start te laten gaan. Dat zou betekenen dat direct na de zomervakantie de definitieve vraagbundeling rondom Lunteren kan beginnen. Hopelijk betekent dit dat, ergens in 2017, een feestje rond de laatste aansluiting van Lunteren.net kan worden gevierd!

Wij doen ons best en houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net
Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Willem Hulshof
Joke Wiebing