Nieuwsbrief Juni 2017 nr. 16

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren.
In de vorige nieuwsbrief zijn er diverse vragen beantwoord en daarop hebben we veel positieve reacties gehad. In deze nieuwsbrief vragen we aan u om actie te ondernemen en daar zeker niet mee te wachten tot het laatste moment.

U en ruim 60% van de andere bewoners van het buitengebied hebben zich destijds bij ons aangemeld als geïnteresseerde in ‘snel internet via een glasvezelaansluiting’. Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief. Bijna elke lezer van onze nieuwsbrief zal nu dus definitief een abonnement af willen sluiten bij één van de zes beschikbare providers. Dit is nu ook echt van belang om de minimale ’50 % grens’ van afgesloten abonnementen te halen.

De aanmeldperiode loopt nu ruim een maand en we hebben nog maar een kleine vier weken te gaan!

Afgelopen woensdag was 8% van de adressen aangemeld, hetgeen in lijn is met eerdere succesvolle campagnes van ‘Glasvezel buitenaf’. De ervaring is dat veel mensen moeilijk kunnen kiezen bij welke provider ze een abonnement af willen sluiten en welk pakket ze dan moeten kiezen. Over het algemeen is men dan geneigd de keuze uit te stellen met argumenten als “ik heb het nu even te druk” of “komt wel” en dan moet het net vóór 10 juli ineens nog gebeuren. Hoewel CIF de ervaring heeft dat het elders ook zo gaat en het tot nu toe altijd nog nét op tijd goed kwam, is het risico ook heel groot dat het nét niet goed komt. Aanmeldingen die net voor 10 juli worden gedaan, zullen op 10 juli nog niet geheel zijn verwerkt en kunnen niet meegenomen worden bij het bepalen van het percentage op 10 juli. Laat dat niet gebeuren! We vragen u dus nadrukkelijk om ruim vóór de drukte van de vakantie e.d. een abonnement af te sluiten.

Als we de benodigde 50% niet halen, dan wordt er geen netwerk aangelegd. Ook niet door een ander glasvezelbedrijf. De overige bekende partijen zien geen rendement in de aanleg van glasvezel in het buitengebied. We zitten dan nog vele jaren aan de trage telefoonlijn vast!!! De databestanden worden steeds groter, zodat de bewoners in de buitengebieden steeds meer hinder gaan ondervinden van de verouderde telefoonlijnverbinding. Ons buitengebied zal een steeds grotere achterstand krijgen ten opzichte van de rest van Nederland, die wel een snelle internetverbinding heeft.

Als u zelf moeilijk een keuze kunt maken, vraag dan hulp bij vrienden, familie of één van de wederverkopers die u op www.glasvezelbuitenaf.nl kunt vinden. Heeft u vragen waarmee u bij deze mensen niet terecht kunt, dan kunt u ze stellen bij CIF via www.glasvezelbuitenaf.nl of via www.lunteren.net.

Ga er even voor zitten en meld u aan! Laten we er met zijn allen voor zorgen dat ook het buitengebied rondom Lunteren goed en betrouwbaar internet krijgt, zodat we daarmee nu en in de toekomst weer vooruit kunnen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net
Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Willem Hulshof
Joke Wiebing-Vaarkamp