Nieuwsbrief maart 2015

LN_logo

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk buitengebied.

 

Voor u de tweede nieuwsbrief van Lunteren.net.

Achter de schermen is er hard gewerkt aan het realiseren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied rondom Lunteren.

Voordat de inventarisatie van geïnteresseerden begon, heeft er een eerste haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. IBFN uit Lunteren heeft een rapport “Glasvezel buitengebied Lunteren” opgesteld. Er is een voorlopige berekening gemaakt van de kosten voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied rondom Lunteren.

Door de positieve uitkomst van het vooronderzoek is de initiatiefgroep van start gegaan om mensen te interesseren voor aansluiting op het glasvezel netwerk. Er zijn brieven verstuurd, informatieavonden gehouden, artikelen in de krant gezet en een reclamekar is op diverse locaties geplaatst om het initiatief onder de aandacht van bewoners en bedrijven te brengen.

Voor alle straten in het hele gebied werden ambassadeurs gezocht. Deze ambassadeurs gingen alle niet aangemelde adressen in “hun gebied”  langs om de mensen te informeren over het glasvezelinitiatief.

De ambassadeurs hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de vele aanmeldingen die zijn binnengekomen.

We hebben op alle adressen een “opschoonactie” ingezet. We hebben dubbele aanmeldingen doordat meerdere gezinsleden zich hebben aangemeld geschrapt. De meeste bewoners van één adres willen 1 aansluiting, maar ook meer aansluitingen per adres komt voor. Er zijn ook adressen die niet meer bestaan of het blijkt een kippenschuur te zijn. En zo zijn er nog veel meer situaties die niet klopten. Deze opschoonactie is inmiddels afgerond.

 

In alles wat hier boven staat vermeld zit al heel veel uren werk door vele vrijwilligers. En alle werkzaamheden zijn nog niet eens vermeld. Zo krijgt u een beetje een indruk van wat er achter de schermen gebeurt.

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met potentiële aanbieders voor het aan te leggen glasvezelnetwerk. Nog twee gesprekken staan gepland, waarna we een goed beeld hebben van de mogelijkheden en capaciteiten van de potentiële aanbieders.  Aan de hand van deze gesprekken en na overleg met de Provincie Gelderland maken wij een eerste selectie hetgeen resulteert in een shortlist.

Hierna zullen er met enkele geselecteerde aanbieders vervolgstappen worden gezet.

Verder zijn er gesprekken met de Gemeente Ede en andere overheden gaande.

 

Door verantwoord en  weloverwogen keuzes te maken is het hele project veelomvattend qua tijd en werkzaamheden. De projectgroep doet dit graag en met veel enthousiasme, maar beseft tegelijkertijd dat dit enig geduld van de bewoners vraagt. We zullen er alles aan doen om dit project te laten slagen!

 

Een vriendelijke groet van het bestuur van de

Stichting Lunteren.net,

 

Jan Willem Viets, Jos van Leerdam,

Theo Werkhoven en Joke Wiebing-Vaarkamp

 

  • Na de opschoonactie is de stand van de aanmeldingen 58%. Er zijn enkele gebieden die een beduidend lager aanmeldingspercentage hebben zoals bijvoorbeeld Ederveen. In de offertes wordt berekend of het in deze  gebieden haalbaar is om glasvezel aan te leggen. Zonder dit gebied met het laagste aanmeldingspercentage zijn we de 60% al gepasseerd.

 

  • Wilt u ons helpen om het aantal aanmeldingen omhoog te krijgen? Zou u het volgende blad willen doorlezen en doorgeven of mailen aan mensen die zich nog niet hebben aangemeld. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de eigen bijdrage per aansluiting wordt.

 

  • Organiseert u een bijeenkomst voor uw buurtvereniging of ondernemersvereniging? Wij komen graag langs om het glasvezelproject te promoten en vragen te beantwoorden.

 

  • RVM Reclame uit Lunteren heeft geruime tijd een reclamekar beschikbaar gesteld. Hartelijk dank hiervoor!

 

We zoeken nog mensen die ons willen helpen met de vele nog uit te voeren werkzaamheden. Het is goed te beseffen dat dit project voor ons allemaal van belang is en ook hier geldt nog altijd vele handen maken licht werk! Help ons met het realiseren van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Lunteren zodat wij bewoners van het buitengebied geen achterstand oplopen ten opzichte van de rest van Nederland.

Laat het ons weten als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het glasvezelproject door middel van specifieke kennis op het gebied van boekhouding, financiën, investeringen, IT werkzaamheden, glasvezeltechniek of andere onderwerpen. Ook al heeft u maar enkele uren per maand beschikbaar, meldt u zich vooral bij ons aan. Aanmelden kan via info@lunteren.net.