Nieuwsbrief mei 2017 nr. 15

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren.

 

Deze maal een lange nieuwsbrief waarin wij ook de meest gestelde vragen beantwoorden.

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij de uitnodigingsbrief van CIF en de informatieavonden aan. Deze avonden werden goed bezocht en de bewoners waren enthousiast, geïnteresseerd en zeer tevreden over de openheid waarmee CIF de gestelde vragen heeft beantwoord. Verderop in deze nieuwsbrief gaan wij in op de meest gestelde vragen van de 6 informatieavonden.

Tijdens de informatieavonden kregen de aanwezige bewoners een informatiemap mee naar huis met alle informatie om zich definitief aan te kunnen melden. Wie niet op een informatieavond aanwezig kon zijn, heeft dezelfde informatiemap ondertussen in de brievenbus gekregen. In de informatiemap vindt u een samenvatting van de presentatie, een glasvezelkrant waarin de belangrijkste zaken nog een keer worden uitgelegd, de brochures met het aanbod van de zes dienstenaanbieders/providers en een lijst met ambassadeurs waarbij u eventueel met uw vragen terecht kunt.

De aanmelding die u destijds bij Lunteren.net heeft gedaan, was een opgave als geïnteresseerde. Deze peiling was nodig omdat je pas bij voldoende interesse aan tafel komt bij alle zakelijke partijen uit de glasvezelwereld. Het grote aantal aanmeldingen, meer dan 60% van de bewoners heeft zich als geïnteresseerde aangemeld bij Lunteren.net, en de aanwezigheid van een actieve initiatiefgroep, hebben ertoe geleid dat CIF in ons gebied nu een glasvezelnetwerk aan wil gaan leggen. U heeft er dus aan meegewerkt dat we nu zover zijn gekomen. Bedankt! Het is nu echter wel noodzakelijk dat iedereen zich opnieuw en dan ook definitief, gaat aanmelden voor een abonnement bij één van de providers en dus niet meer bij Lunteren.net. Uw aanmelding bij Lunteren.net heeft nog wel steeds als gevolg, dat u onze nieuwsbrieven blijft ontvangen.

Aanmelden gaat door het afsluiten van een abonnement bij één van de zes beschikbare dienstenaanbieders/providers. Als u zo’n abonnement afsluit, dan krijgt u automatisch ook de glasvezelaansluiting in uw woning, dus die hoeft u niet apart aan te vragen. Pas als uw

aansluiting werkend wordt opgeleverd, gaan de abonnementskosten lopen en ook dan pas gaat u bij CIF de vastrechtvergoeding of het eenmalige afkoopbedrag betalen. Mocht het project niet doorgaan omdat de 50% aanmeldingen helaas niet is gehaald, dan vervallen automatisch alle contracten en zit u nergens meer aan vast.

Als u inziet dat een glasvezelaansluiting belangrijk is voor nu en de toekomst, dan is het erg belangrijk om vóór 10 juli een abonnement af te sluiten. Als op 10 juli niet voor minimaal 50% van de woningen een abonnement is afgesloten, dan gaat de aanleg niet door en zullen we het nog vele jaren met de verouderde internetverbinding via de telefoonlijn moeten doen.

Het blijkt dat veel mensen het kiezen van een passend abonnement bij een passende provider uitstellen tot het allerlaatste moment. Bij alle voorgaande projecten bleek dat er in de laatste week nog 10% bij moest en als dat dan nét niet lukt, dan hebben we onze kans voorbij laten gaan. Zoals op de informatieavonden al naar voren kwam, wordt de aanmeldingsperiode absoluut niet verlengd! We vragen u daarom met klem niet te lang te wachten met het afsluiten van een abonnement. Neem er even de tijd voor en laten we die 50% snel halen.

Kiezen is lastig en vergt inspanning en tijd, maar niets doen levert niets op en brengt alleen maar stilstand en achteruitgang. Op de website www.glasvezelbuitenaf.nl vindt u een keuzehulp om u op weg te helpen en u vindt daar ook lokale bedrijven waarbij u advies kunt krijgen en vaak ook de abonnementen af kunt sluiten. Verder heeft u waarschijnlijk wel gezinsleden, familie of vrienden die u kunnen helpen met het maken van een passende keuze.

Hieronder geven wij een uitleg op de belangrijkste vragen die op elke informatieavond weer gesteld werden. 

 

Uitleg ‘dubbele bewoning':

Elke woning met een officieel adres en welke de uitnodigingsbrief van CIF heeft ontvangen, komt in aanmerking voor een glasvezelaansluiting. Woont u op één adres met twee ‘huishoudens’ zoals bij inwoning van ouders of kinderen, dan komt u standaard in aanmerking voor één abonnement op één aansluiting, welke u dan zelf kunt delen. Wenst u in uw situatie toch twee onafhankelijke abonnementen op twee onafhankelijke aansluitingen, dan is dat mogelijk. U moet dan contact opnemen via de website www.glasvezelbuitenaf.nl om uw wens kenbaar te maken, waarna CIF de tweede aanmelding mogelijk maakt. U betaalt dan naast de twee abonnementen ook twee maal de vastrechtkosten of twee maal het afkoopbedrag.

In het geval van bijvoorbeeld een hoofdnummer en een officieel A-nummer heeft u, als het goed is, voor beide adressen een uitnodigingsbrief gehad en komt u standaard in aanmerking voor twee abonnementen op twee aansluitingen. De glasvezelaansluiting zelf zou u nog met de twee huishoudens kunnen delen maar met een abonnement van de provider mag dat zeker

niet. Als u een abonnement toch deelt met meerdere huishoudens en uw provider merkt dat, dan mag zij het leveren van haar diensten stopzetten totdat de situatie is aangepast. Het delen van één abonnement neemt ook verhoogde privacyrisico’s met zich mee. Het kan zijn dat de huidige twee huishoudens elkaar goed vertrouwen, maar in de toekomst kan er een nieuw huishouden komen te wonen. Als u dan alsnog een gescheiden aansluiting wenst met twee verschillende abonnementen, dan zit u aan een dure na-aansluiting vast. Het afsluiten van meerdere abonnementen op één aansluiting is alleen mogelijk in het geval van dure zakelijke abonnementen en geeft weinig tot geen voordelen. Als u het risico neemt om één aansluiting te delen met twee huishoudens, dan lopen we ook het risico dat we de benodigde 50% aanmeldingen op 10 juli niet halen en dan is ook voor u de kans op een glasvezelaansluiting verkeken.

 

Uitleg ‘verhuizen':

Als u kiest voor de vastrechtvergoeding per maand en u gaat verhuizen, dan stopt uw abonnement op uw huidige adres en daarmee stopt ook de betaalplicht van de vastrechtvergoeding. De nieuwe bewoners kunnen opnieuw kiezen voor de maandelijkse vastrechtvergoeding of een eenmalige afkoop. De tot dan toe betaalde maandelijkse bedragen tellen niet als aflossing van de eenmalige afkoop en deze moet dus alsnog in zijn geheel betaald worden. Voor uzelf staat u op uw nieuwe adres ook opnieuw voor de keuze van de maandelijkse bijdrage of de eenmalige afkoop (er vanuit gaande dat u binnen het dekkingsgebied van CIF blijft wonen).

Als u kiest voor de eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding dan is uw huidige adres vanaf dan voor altijd gevrijwaard van een maandelijkse vergoeding en dat geldt dus ook voor toekomstige nieuwe bewoners. De afkoop is dus gekoppeld aan het adres en niet aan de bewoner. U staat dus op uw nieuwe adres opnieuw voor de keuze van de maandelijkse bijdrage of de eenmalige afkoop (er vanuit gaande dat u binnen het dekkingsgebied van CIF blijft wonen).

 

Uitleg ‘aanpassen installatie':

Als u de glasvezelaansluiting op ongeveer dezelfde plaats binnen laat komen als uw huidige telefoonaansluiting, dan kan de installatie in uw woning voor een groot deel gelijk blijven. ‘Het nieuwe kastje’ (de router) waarop alles aangesloten moet worden, kan dan weer op dezelfde plaats komen te staan als waar u het nu ook heeft staan. U kunt daar de telefoon en de computer(s) op dezelfde manier op aansluiten zoals u dat nu ook gewend bent. U zult alleen alle apparaten waarmee u draadloos contact wilt maken, opnieuw aan moeten melden met een nieuwe WiFi-code.

Als u TV kijkt via een schotel dan verandert er wel iets. Elke TV moet met een eigen ‘UTP-kabel’ aangesloten worden op de hierboven genoemde ‘router’. Deze verbinding kan eventueel

ook draadloos worden gemaakt, maar met een vaste verbinding heeft u veruit de minste kans op storingen. De lokale verkopers die u kunt vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl of handige buren, vrienden of kennissen kunnen u hierbij helpen indien u hier geen ervaring mee heeft.

Voor velen van u is de grootste verandering dat u naar een nieuw mailadres toe moet werken. Indien u nog geen onafhankelijk mailadres gebruikt zoals dat via Gmail, ICloud, Hotmail of Outlook mogelijk is en u heeft geen eigen domeinnaam met eigen mailadressen (zoals info@uw-eigen-naam.nl), dan gaat u uw huidige mailadres kwijtraken zodra uw huidige aansluiting wordt omgezet naar de glasvezelaansluiting. Dit zal op zijn vroegst gaan gebeuren tegen het einde van dit jaar, dus u heeft alle tijd om hier goed naartoe te kunnen werken. Als u nu al kiest voor een mailadres waarmee u onafhankelijk bent van uw toekomstige provider of u vraagt een eigen domeinnaam aan, dan hoeft u straks niet meer uw mailadres te wijzigen. Ook hier geldt weer dat lokale verkopers of handige vrienden of kennissen u hiermee kunnen helpen.

 

Uitleg ‘KPN':

We spreken regelmatig bewoners die graag bij KPN zouden willen blijven, vooral omdat dit de minste aanpassingen van hen zou vragen.

Voor de duidelijkheid beginnen we even met een korte uitleg over de inkomsten van CIF. Net als in de kernen zoals het dorp Lunteren, moeten de providers een vergoeding betalen voor het leveren van hun diensten via het glasvezelnetwerk. De hoogte van deze vergoeding wordt door de overheid (ACM) vastgesteld en is gelijk aan de vergoeding die KPN ook vraagt aan providers als Solcon of Kliksafe voor het gebruik van het glasvezelnetwerk of de telefoonkabels van KPN. Per abonnee geldt daarvoor een maandelijks bedrag dat in het dure buitengebied gelijk is aan het bedrag voor de kernen (in de kernen betalen de bewoners via hun abonnement dus ook mee aan het glasvezelnetwerk en het is dus voor hen niet gratis zoals veel gedacht wordt). Het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied is echter zoveel duurder, dat het voor CIF gewoonweg noodzakelijk is de aanvullende vastrechtvergoeding of het eenmalige afkoopbedrag te moeten vragen.

Lunteren.net en CIF hadden graag gezien dat KPN haar diensten op het glasvezelnetwerk van CIF zou leveren, omdat dit zeker gunstig is om het aanmeldingspercentage sneller boven de benodigde 50% te krijgen. KPN was dus zeer welkom op het netwerk van CIF tegen dezelfde vergoeding per abonnee zoals die ook geldt voor de overige zes providers. Helaas kiest KPN er zelf voor om dit niet te doen. Hun beleid voor het buitengebied is om de capaciteit van hun bestaande kopernetwerk nog enigszins acceptabel te houden. Het buitengebied beslaat maar een heel klein deel van hun markt en zij nemen het blijkbaar voor lief dat er klanten weg gaan vallen. Het zou kunnen dat KPN t.z.t. toch besluit op het netwerk te komen, maar daar ziet het voor de nabije toekomst absoluut niet naar uit.

Diverse bewoners nemen contact op met KPN met de vraag of ze straks op het

glasvezelnetwerk een abonnement af kunnen sluiten bij KPN. De medewerker van KPN geeft dan vaak onterecht als antwoord dat “als er een glasvezelaansluiting is, er ook een abonnement van KPN mogelijk is”. De medewerker weet dan blijkbaar niet dat er meerdere partijen een glasvezelnetwerk in het land hebben liggen.

U heeft de keuze uit zes gerenommeerde providers. Enkelen daarvan zijn in onze omgeving misschien niet (zo) bekend, maar ze leveren allen al jaren hun diensten aan vele bewoners in Nederland. Eén van hen wordt door de consumentenbond zelfs al jaren als beste provider van ons land benoemd. Vele Nederlanders in de dorpen en steden kunnen alleen diensten geleverd krijgen via een coaxkabel-netwerk zoals dat van Ziggo. Die mensen kunnen alleen kiezen voor Ziggo. Laten we tevreden zijn met het uitgebreide aanbod aan providers en abonnementen! Zo’n mooi pakket had Lunteren.net als coöperatieve vereniging u nooit kunnen bieden.

Dat CIF haar netwerk openstelt voor aanvullende providers, blijkt mede uit het feit dat wij als Lunteren.net ervoor hebben gezorgd dat Kliksafe vanaf nu als zesde provider op het netwerk aanwezig is.

 

We hopen dat we u met deze nieuwsbrief weer een stap verder kunnen helpen.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u terecht op www.glasvezelbuitenaf.nl. De lokale verkopers en ambassadeurs die ook op deze website vermeld staan en Lunteren.net zijn hiervoor ook beschikbaar.

 

 

Vriendelijke groeten van

Jan Willem Viets,

Joke Wiebing,

Jos van Leerdam,

Theo Werkhoven

en Willem Hulshof