Nieuwsbrief Mei 2016

cropped-LN_logo.jpg

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren,

In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang van het glasvezelproject.

Begin april was aannemer Koning & Hartman gereed met het detailontwerp van het netwerk. Ook de overige punten zijn uitgewerkt, op de vergunning na. Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente Ede over de vergunningsvoorwaarden. Zodra overeenstemming is bereikt over de vergunningsvoorwaarden, kan wat ons betreft het inschrijven van abonnees beginnen. Wij hopen dat vóór de zomervakantie alle voorbereidingen zijn afgerond en dat direct na de zomervakanties voorlichtingsbijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.
Zodra voor 50% van de woningen een abonnement is afgesloten, kan binnen enkele weken de schop de grond in.

Een onzekere factor in de voortgang is het besluitvormingsproces binnen de gemeente Ede. Ruim een jaar geleden (april 2015) vernamen wij dat door de provincie Gelderland een verzoek is uitgegaan naar de Food Valley gemeenten om, naast het project rondom Lunteren, een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van glasvezel in het gehele buitengebied van de Food Valley.

Het zou daarbij aanvankelijk gaan om buitengebieden van de Food Valley-gemeenten in de provincies Gelderland en Utrecht. Inmiddels zijn de Utrechtse gemeenten afgehaakt.

In maart 2016 heeft de provincie Gelderland echter haar financiële toezegging aan gemeentelijke glasvezelprojecten weer ingetrokken.

Binnen het regio-overleg ontstond er behoefte om de technische eisen van de deelnemende gemeenten op elkaar af te stemmen. Ede heeft daarbij ook het CIF- aanbod aan Lunteren.net ter discussie gesteld. Of het zal lukken alle overgebleven Gelderse Food Valley gemeenten te overtuigen van de uitvoeringsaanpak van CIF, is op dit moment niet duidelijk. De Edese wethouder L. Meijer heeft ons toegezegd om in het komende wethoudersberaad van de betrokken gemeenten van 23 mei a.s. een uiterste poging te zullen doen om tot overeenstemming te komen. Op 24 mei a.s. zal wethouder L. Meijer ons duidelijkheid verschaffen. Over de hieruit voortvloeiende consequenties voor Lunteren.net zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net
Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Willem Hulshof
Joke Wiebing