Nieuwsbrief november 2015

cropped-LN_logo.jpg

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren,

Voor u ligt een korte update van Stichting Lunteren.net. Achter de schermen wordt nog steeds veel werk verricht om het glasvezelproject rondom Lunteren te realiseren.

Voor steeds meer bewoners en bedrijven wordt de noodzaak steeds groter dat er binnen afzienbare tijd een glasvezelnetwerk komt.

Onlangs bleek uit onderzoek van het ING Economisch Bureau dat Gelderland de slechtste digitale infrastructuur van Nederland heeft. Ongeveer 112.000 Gelderse huishoudens en 26.000 bedrijfsvestigingen hebben geen toegang tot snel internet. Vooral in de buitengebieden is internet vaak veel te traag. Onlangs verscheen in de krant De Gelderlander een artikel over het slechte internet in het buitengebied. In dit artikel kwam naar voren dat woonhuizen in Gelderland hierdoor onverkoopbaar worden. Ook zijn er steeds meer toeristen die de campings, met slecht internet, mijden.

Een glasvezelnetwerk in het buitengebied blijft verreweg de beste oplossing voor de toekomst. Ook een 4G mobiel netwerk heeft niet op alle plaatsen in ons gebied dekking en de capaciteit daarvan voldoet niet aan de eisen om daar met vele woningen gebruik van te maken.

De plannen van de Provincie Gelderland om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de Achterhoek lopen vast op de Europese regels. Naar verwachting zullen ook andere initiatieven van de overheden langere tijd gaan duren voordat de glasvezelaansluiting gerealiseerd is. Daarom is de noodzaak groot om met het bewonersinitiatief van Lunteren.net verder te gaan. Op dit moment maken we flinke vooruitgang. In september is de pre-engineeringsopdracht afgerond en gesprekken over de financiering worden thans gevoerd. Hierover kunnen wij helaas nog geen mededelingen doen. Binnenkort hopen we goed nieuws naar buiten te kunnen brengen.

Verder willen we nog vermelden dat we erg blij zijn dat Stichting Lunteren.net versterking in het bestuur heeft gekregen in de persoon van Willem Hulshof uit Lunteren. In de komende tijd komt er vast wel een gelegenheid om persoonlijk met hem kennis te maken.

Kijkt u ook nog even op de vernieuwde website van Lunteren.net. Op de site staat een kaart met het doelgebied van Lunteren.net. De kaart is opgedeeld in wijken. Per wijk ziet u dus hoe groot het aanmeldingspercentage momenteel is.

We hopen dat u met deze korte nieuwsbrief voldoende geïnformeerd bent over de te realiseren glasvezelverbinding in uw woning of bedrijfspand. Verder vragen wij uw begrip voor de tijd die nodig is voor de voortgang van het project. Wij blijven ons echter, naast het normale werkzame leven, 100% inzetten voor uw aansluiting! Heeft u vragen of kunt u persoonlijk of via uw netwerk een bijdrage leveren, dan vernemen wij dit graag via info@lunteren.net

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net

Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Willem Hulshof
Joke Wiebing-Vaarkamp

  • Kent u nog bewoners die zich nog niet aangemeld hebben? Het kan nog altijd via de website www.lunteren.net