Nieuwsbrief November 2016

LN_logo

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk rondom Lunteren,

Voor u ligt een nieuwsbrief met het laatste nieuws aangaande het glasvezelproject.

Op 12 juli 2016 heeft B&W van Ede besloten het convenant met CIF te ondertekenen. De ondertekening van dit convenant staat gepland op 7 november aanstaande. Het is een grote stap voorwaarts nu de Gemeente Ede akkoord heeft gegeven.
Verder voert CIF nog overleg met de provincie Gelderland over de aanleg van glasvezel langs de provinciale wegen. Zodra de Provincie Gelderland de vergunning verleend heeft, zullen wij u hierover informeren.

CIF
Tijdens de laatste bespreking heeft CIF ons geïnformeerd omtrent uitstel van de start  van de aanlegwerkzaamheden.
In tegenstelling tot eerdere berichten zal CIF pas in 2017 beginnen met de glasvezelcampagne in Lunteren. Dit is voornamelijk het gevolg van tijdrovend overleg tussen CIF en de gemeente/provincie. De gemeente heeft haar besluit al genomen, maar de provincie is nog niet zover.
CIF heeft toegezegd om in november 2016 een nieuwe planning voor Lunteren.net bekend te maken.
CIF gaat er vanuit dat bij 50% deelname het netwerk in het buitengebied van Lunteren in 2017 zal worden voltooid.

Vraag naar snel internet nóg groter dan verwacht
Volgens een woordvoerder van CIF is de vraag zo groot dat ze even “pas op de plaats ” moeten maken. CIF is begonnen met de glasvezelcampagnes in Twente en de aantrekkingskracht is enorm gebleken. CIF gaat in het licht van deze succesvolle glasvezelcampagnes haar organisatie vergroten en inrichten op deze extra vraag, zodat een goede kwaliteit gewaarborgd kan blijven, aldus CIF
Zo kijkt CIF ook naar de samenwerking met de Gelderse gemeenten van Foodvalley. Bovendien komen er aanvullende vragen, zoals bedrijventerreinen en recreatieparken die ook graag aangesloten willen worden op het glasvezelnetwerk. CIF wil daar graag aan meewerken, hetgeen ook voor enige vertraging zorgt.

Glasvezel voor hele buitengebied
CIF heeft de ambitie om álle bewoners in het buitengebied van Nederland te voorzien van een snelle internettoegang via een hoogstaand glasvezelnetwerk. Het gaat in totaal om bijna een half miljoen adressen op afgelegen plekken die tot voor kort te kostbaar bleken. Daarom worden stapsgewijs in deelgebieden glasvezelcampagnes georganiseerd. Tot nu toe zijn alle campagnes, op geen enkele uitzondering na, succesvol afgerond, zegt de woordvoerder.

Bewoners worden persoonlijk geïnformeerd
Als CIF start met de glasvezelcampagne in Lunteren, worden de inwoners persoonlijk geïnformeerd en uitgenodigd voor informatieavonden.

 

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur van Stichting Lunteren.net

Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Willem Hulshof
Joke Wiebing-Vaarkamp