Voortgang Lunteren.net

slide2
2015, een jaar waarin er belangrijke stappen genomen gaan worden om het glasvezelproject te gaan realiseren. Het is al geruime tijd geleden dat u van ons een bericht ontvangen heeft. Dit heeft een reden en wel het feit dat er een verschil van inzicht ontstond tussen Frits Nolet uit Vlaardingen en de huidige 4 bestuursleden, wonend in het buitengebied van Lunteren.

Het huidige bestuur van de stichting Lunteren.net bestaat uit: Jan Willem Viets, Jos van Leerdam, Theo Werkhoven en Joke Wiebing-Vaarkamp. Wij vieren zullen ons in dit bericht verder noemen  “de huidige bestuursleden”.  Om het verschil van inzicht goed te kunnen begrijpen zullen we bij het begin van onze samenwerking met de heer Frits Nolet beginnen.

In het najaar 2013 heeft adviesbureau IBFN B.V.  een rapport geschreven om te kijken of het glasvezelproject haalbaar zou zijn. Nadat bleek dat het glasvezelproject een goede kans van slagen had, heeft het adviesbureau ons bijgestaan met advies. Tijdens dit proces heeft het adviesbureau stappen ondernomen om ook dergelijke projecten zelf uit te kunnen gaan voeren en is daarvoor de Besloten Vennootschap Rural Fiber B.V. opgericht. Volgens de plannen van Rural Fiber B.V.  komt financiering van het netwerk geheel voor rekening van de aangesloten huishoudens, terwijl zijzelf het eigendom en de exploitatie van het netwerk in handen krijgen. De huidige bestuursleden zijn het niet eens met deze opzet, wij wilden eerst een coöperatieve vereniging oprichten, zoals reeds eerder overeengekomen was met de heer Nolet. Met de oprichting van een coöperatie kan het netwerk in de toekomst op niet-commerciële basis worden beheerd. De kosten per aansluiting zullen daardoor aanmerkelijk lager zijn dan bij commerciële exploitatie.

De huidige bestuursleden zijn verder van mening dat met de aanleg van het netwerk pas kan worden begonnen na vergelijkend onderzoek van meerdere aanbiedingen van verschillende partijen, in plaats van met één partij zijnde Rural Fiber B.V.  in zee te gaan. Ook vinden wij dat aanbieders moeten kunnen worden beoordeeld op ervaring, betrouwbaarheid en financiële gezondheid. Ook de keuze van partijen voor o.a. grondwerk, het leggen van glasvezel, het leveren en aansluiten van netwerkapparatuur en de keuze van dienstenleveranciers (providers) zijn belangrijke aandachtspunten.

Rural Fiber B.V. heeft begin oktober 2014 aan Lunteren.net een voorstel gedaan voor aansluiting op het toekomstige glasvezelnetwerk. Frits Nolet wilde dit aanbod accepteren en het voorstel snel bij de bewoners neerleggen, ondanks de hiervoor genoemde bezwaren. De huidige bestuursleden van de initiatiefgroep Stichting Lunteren.net hebben verder twijfels over de technologie, de wijze van financiering en de hoogte van de eigen bijdrage  die door Rural Fiber B.V. aan Lunteren.net werden gepresenteerd. Ook het ontbreken van een deugdelijk onderbouwd bedrijfsplan en gebrek aan transparantie vinden wij totaal onacceptabel.

Omdat wij ons niet kunnen verenigen met de keuzes, gemaakt door de heer Nolet en Rural Fiber B.V, hebben wij besloten dat de Stichting Lunteren.net de aanbieding niet kan accepteren. Het verschil van mening op zowel financieel vlak als ook mede de flexibiliteit van het glasvezelnetwerk heeft geleid tot minstens drie maanden vertraging in de uitwerking van de plannen.

De samenwerking met de heer Nolet is inmiddels volledig beëindigd en hij heeft zichzelf volledig teruggetrokken uit het project.  De huidige bestuursleden van Stichting Lunteren.net zijn zeer gemotiveerd om het glasvezelnetwerk op verantwoorde wijze en binnen afzienbare tijd te realiseren.

Begin januari 2015 zal de Coöperatie Lunteren.net bij de notaris worden opgericht. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de voortzetting van het initiatief van Lunteren.net, zodat wij over enige tijd diverse offertes kunnen vergelijken. Hieruit zal de beste offerte gekozen worden. Wij wilden u graag eerder informeren over de ontstane situatie, maar dit was helaas niet mogelijk.

Het heeft namelijk enige tijd geduurd voordat de website van Lunteren.net en het bestand met e-mailadressen met de geïnteresseerden van het glasvezelproject overgedragen waren aan de stichting Lunteren.net. Zowel de website als het adressenbestand werden beheerd door de heer Frits Nolet.

Voortaan wordt u op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief, die wij u via de mail toesturen. Let u er vooral op dat deze mail is voorzien van het officiële beeldmerk van de stichting Lunteren.net. Ons logo met de naam Lunteren.net en de 3 cirkels vindt u altijd bovenaan de nieuwsbrieven en onderaan de e-mail berichten.

Op de website www.Lunteren.net worden ook nieuwsberichten geplaatst en u kunt ons ook volgen op Twitter via @lunterennet Als er vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen we dit graag van u.

Neem gerust contact met ons op via info@lunteren.net .

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Viets,
Jos van Leerdam,
Theo Werkhoven
Joke Wiebing-Vaarkamp